Визначення посадки судна

Для визначення посадки судна при відомих масі судна Δ і абсцисі центра тяжіння xg використовують «Гідростатичні таблиці» з «Інформації про остійність для капітана». В них знаходимо рядок з масою судна Δ. В цьому рядку середня осадка судна d, абсциса центра величини xс (LCB) , момент, що диферентує судно на 1 см, MТС.

Диферент судна

.

Приклад 2.3

Розрахувати посадку суховантажного судна “TIMBER NAVIGATOR” з однорідним вантажем щільністю 0,685т/м³ і 100% запасів.

В прикладі 2.2 воднажність судна Δ = 11123 т, абсциса центра тяжіння судна xg = 55,87м.

Згідно «Гідростатичних характеристикам» суховантажного судна “TIMBER NAVIGATOR” (див. додаток А) для Δ = 11123 т:

середня осадка d = 7.22м;

абсциса центра величини xс (LCB)=56.70м;

момент, який Визначення посадки судна диферентує на 1 см, МТС =151,20 тм/см.

Диферент судна

=


documentamgbwhd.html
documentamgcdrl.html
documentamgclbt.html
documentamgcsmb.html
documentamgczwj.html
Документ Визначення посадки судна